Mikrofon

Handmikrofon Fame MS835s
Kabelmikrofon

Preis €10 / Tag

Handmikrofon Sennheiser E825s
Kabelmikrofon

Preis €12 / Tag

Handmikrofon No Name
Kabelmikrofon

Preis €6 / Tag

Funk – No Name
Funkmikrofon – Hand

Preis €20 / Tag

Funk – Sennheiser EW125
Funkmikrofon – Hand
Frequenz 863-865 MHz

Preis €35 / Tag

Funk – Shure SLX2 / SLX4 Empfänger
Funkmikrofon – Hand

Frequenz 736 – 754 MHz
Mikrofon : SLX2 BETA 58A
Empfänger: SLX4

Preis €50 / Tag

Funk – Shure SLX2 / SLX4 Empfänger
Funkmikrofon – Headset

Frequenz 736 – 754 MHz
Mikrofon : Headset
Empfänger: SLX4

Preis €75 / Tag